IMS

[meteor_slideshow slideshow=”ims_page”]

 

Fáilte chuig Suíomh Idirlín Scoil Iósaef – Sruth na Gaeilge

Sruth na Gaeilge, Scoil Iósaef is an all-ability stream in which 50% of the curriculum is delivered through the medium of Irish. We currently have 101 students at Key Stage 3 and 4 and our first intake have just embarked on their GCSE course.

The students of the IMS have come from local Irish Medium Primary Schools and follow the same courses of study as their peers; indeed many of the subjects that they study through English are taught and learnt outside the Stream.

St. Joseph’s is renowned for its extra-curricular and enrichment activities and the IMS emulates this with particular emphasis on song, poetry, public speaking and drama.

 

Bn. Mhic Giolla Cholaim  – Stiúrthóir an tSrutha agus na Gaeilge

SuinCuireann sé lúchair orm a bheith ceaptha mar stiúrthóir an tSrutha i Scoil Iósaef, Domhnach Mór. Tá spiorad beo Gaelach anseo sa Sruth agus tá an spraoi i gcroílár na foghlama. Tá muid thar a bheith bródúil as ár scolairí agus as an éacht a dhéanann siad an teanga Ghaeilge agus an fhoghlaim a nascadh le chéile.

Tá foireann bhríomhar againn sa Sruth atá díograiseach dícheallach i leith na Gaeilge agus na foghlama. Is é an sprioc atá againn ar fad ná go mbeidh rath agus bláth ar gach scoláire atá faoinár gcúram. Tá muid ag dúil le fás agus le forbairt sna blianta atá amach romhainn le go dtig linn tógáil ar an dea-obair a rinneadh go dtí seo.