Cartlann an tSrutha / IMS Archive

Tae agus Plé – Cóisir Phíotsa 2016

WP_20160512_13_00_18_Pro

Le linn na bliana, bíonn Tae agus Plé ar siúl do scoláirí ó Bhliain 13 & 14. Tá sé ina bhuntáiste ollmhór dóibh maidir le feabhsú a gcuid Gaeilge labhartha agus bíonn craic mhaith ann fosta. Déantar plé ar neart toipicí éagsúla – Eminem, an Ghaeltacht, buachaillí, peil, polaitíocht, obair pháirtaimseatha agus fiú bagún!

WP_20160512_12_56_49_Pro

De réir an seanfhocail bímid ‘Marbh le tae agus marbh gan é’ ach is cosúil go ndéanfaidh na brioscaí an damáiste sa deireadh! Sin ráite, ní chuideoidh an píotsa nó an t-arán gairleoige.

WP_20160512_13_00_35_Pro

Tchífidh muid sibh uilig ar an bhliain seo chugainn arís. Bainigí sult as an samhradh agus ádh mór oraibh sna scrúduithe!

Craobh Abair Gael-Linn 2016

Comhghairdeas le Conn Ó Fearáin as Craobh Abair 2016 a bhaint amach. Chuaigh sé in iomaíocht le scoláirí ó fud fad Uladh agus cé nár bhain sé ar an lá, thuill sé ardmholadh na moltóirí agus meas a chomhcainteoirí. Maith thú!

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uilig ar an lá.

conn abair 2016

Tuairisc Scoile BBC – (BBC School Report 2016)

Bhí deis iontach ag ár scoláirí arís i mbliana bheith páirteach sa chlár iomráiteach ‘Tuairisc Scoile BBC 2016’. Roghnaíodh seisear ó bhliain 10 le taighde a dhéanamh ar Éirí Amach na Cásca 1916.

IMG_3018

I mbliana beidh comóradh céad bliain ar an ocáid mhór stairiúil agus chuir ár scoláirí agus múinteoirí clár den chéad scoth le chéile le ceiliúradh a dhéanamh orthu siúd a raibh páirt acu san Éirí Amach.

IMG_3027

Gabhaimid ár mbuíochas fosta le Karen Kirby (iardhalta ar Scoil Ghramadaí Naomh Iósaef agus láithreoir/stiúrthóir BBC) a tháinig isteach leis an chlár a thaifead agus le cuidiú a thabhairt.

IMG_3028

Thig éisteacht leis anseo:http://www.bbc.co.uk/programmes/b072n1ft

BBC Blas na hÓige ar Raidió Uladh – Scoláirí AS i mbun cainte

Tháinig bus an BBC isteach chun na scoile ar na mallaibh le clár nua a thaifead le scoláirí AS Irish agus le labhairt leo faoi ghnéithe an tsaoil sa lá atá inniu ann.

2016-02-25 BBC Radio bus (1)

Tháinig iarmhúinteoir na scoile agus réalta raidió RTÉ, Damien Ó Dónaill, isteach chomh maith agus chuir na scoláirí faoi agallamh é.

BBC St Joseph's Grammar-3

Bhain siad an-sult agus tairbhe as an eispéireas agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Louise McCreesh agus Proinnsias Ó Coinn ón BBC as an deis a thabhairt dúinn bheith páirteach sa chlár spreagúil seo.

BBC St Joseph's Grammar-1

Thig leat éisteacht leis an chlár ar an nasc seo: http://www.bbc.co.uk/programmes/b071x8v0

BBC St Joseph's Grammar-2

Pictures courtesy of John Stafford/Dungannon Observer.

Abair 2016 – Conn Ó Fearáin – 2ú hÁit GCSE

Comghairdeas le Conn Ó Fearáin a tháinig sa dara háit i gcomórtas urlabhraíochta Ghael-Linn – Abair 2016. Bhí Conn san iomaíocht le scoláirí GCSE chomh maith le Gaelscoláirí, agus i ndiaidh dó obair mhór a chur isteach, thuill sé ardmholadh agus duais ó na moltóirí. Bhuaigh sé féin agus a dheartháir duaiseanna Feise anuraidh chomh maith.  Maith an fear thú!

ConnFearon

Seo Linn – Ceardlann cheoil

Tháinig an banna ceoil Gaelaigh is iomráití in Éirinn (nó fiú ar domhain) go Scoil Iósaef ar na mallaibh le ceardlann cheoil a ghlacadh lenár ndaltaí.

IMG_0005

Chaith siad an lá ag teagasc modhanna amhránaíochta, drumadóireachta agus taifeada dár scoláirí agus ag deireadh an lae rinne siad taifead orthu ag ceol –    ‘Ar scáth a chéile’ – amhrán mór dá gcuid. Bhain na scoláirí an-sult as an lá agus ní dhéanfaidh siad dearmad de choíche

Scléip 2015/16

Bhí grúpa ceoil an tSrutha (Na Spice Gaeil)  páirteach i gcomórtas clúiteach de chuid Gael-Linn – ‘ Scléip’. Bhí daltaí ó bhliain 8, 9 & 10 ina mbaill sa ghrúpa agus cheol siad amhrán de chuid ‘MKTO – Classic’.

Cé nach ndeachaigh siad fríd chuig an bhabhta ceannais i mbliana, rinne siad an-iarracht agus mhol na moltóirí go hard na spéire iad as a nguthanna binne. Maith sibh a dhaoine uaisle!

IMG_0456

Daltaí an tSrutha gléasta d’Oíche Shamhna le hairgead a bhailiú do charthanacht

Bhí cuma níos scanrúla ná mar is ghnáth ar dhaltaí Scoil Iósaef ar na mallaibh nuair a ghléas siad i bhfeisteas na Samhna le hairgead a bhailiú do charthanacht.

8g gléasta

Bhain siad idir shult agus phléisiúr as an lá agus bhí dioscó beag acu tráthnóna mar chomhartha buíochais as ucht an tiomsaithe airgid. Bainigí sult as Oíche Shamhna!

9i gléasta páipéar

An Chéad Ghrúpa Scoláirí le GCSE Gaeilge a dhéanamh i gContae Thír Eoghain

Ba iad na daltaí ó Bhliain 12I Scoil Naomh Iósaef an chéad dream le GCSE Gaeilge a dhéanamh i gContae Thír Eoghain. Thosaigh ár ndaltaí ar an scoil nuair a thosaigh Sruth na Gaeilge agus chruthaigh siad stair nuair a fuair siad oideachas dara leibhéal  trí Ghaeilge i gContae Thír Eoghain. Rinne na daltaí uilig sár-iarracht sa scrúdú, rud a bhí le sonrú ó na torthaí iontacha a fuair siad. Comhghairdeas libh!

Photo 3 IMUTacaíonn daltaí Scoil Ghramadaí Naomh Iósaef le feachtas                           ‘Sábháil Béal Feirste – Ollscoil Uladh’

IMG_2362

IMG_2363Feis Dhún Geanainn 2015 – Buaiteoirí na Scoláireachtaí

Comhghairdeas le buaiteoirí na Feise – Eoghan Ó Néill, Bríghdín Ní Mhaoláin agus Éabha Ní Mhuircheartaigh – a bhain scoláireachtaí Gaeltachta mar gheall ar a n-éachtaí i gcomórtais na Feise i nDún Geanainn.

IMG_0005

Ar a bharr sin bhain beirt dheartháireacha de mhuintir Uí Fhearáin Coirn na Feise.

Conn Ó Fearáin a bhain duais don iarrthóir nuathagtha is fearr agus James Ó Fearáin a bhain duais Eochairchéim a 3 don dalta is fearr lasmuigh de Ghaelscoil.

IMG_0006

IMG_0010

Turas na Gaeltachta 2015

Gach bliain téann Bliain 10I agus daltaí Gaeilge ó Bhliain 13 chun na Gaeltachta ar feadh cúpla lá ar mhaithe leis an spórt agus spraoi agus, ar ndóigh, an Ghaeilge.

IMG_4180

D’fhan muid i dTeach Campbell, áit a raibh fáilte agus fiche romhainn, agus chaith muid seal maith ar thrá Mhachaire Gathlán ag súgradh san uisce agus ar na dumhcha.

IMG_4194

Bhí béile breá againn i dTeach Jack sula ndeachaigh muid chuig Áislann Rann na Feirste le céilí, craic agus ceol a bheith againn, a bhuíochas le Marie, Aodh, Brídanna Ní Bhaoill agus Club Óige Rann na Feirste.

IMG_4220

Bhí páistí an chlub óige thar a bheith maith agus d’inis siad roinnt dánta agus scéalta dúinn. Go raibh míle maith agaibh!

IMG_4227

Lena theannta seo uilig chuaigh muid chuig Trá na Carraige Finne agus chuir muid an mhaidin isteach ag currachóireacht thart ar na hoileáin bheaga, agus chaith muid lón san Áislann arís sular bhuail muid an bóthar go Tír Eoghain.

Bhí craic den chéad scoth ag na scoláirí agus tá muid ag dúil go mór leis an chéad turas eile!

Ollbhronnadh na Gaeilge 2015

I ndiaidh dúinn bliain rathúil a chur dínn i Sruth na Gaeilge, chruinnigh muid le chéile i halla na scoile le páirt a ghlacadh in ócáid mhór bhliantúil na scoile, Ollbhronnadh na Gaeilge. Ba mhór an onóir dúinn gur tháinig iarscoláire agus réalta raidió agus teilifíse BBC, Karen Kirby, isteach chugainn leis na duaiseanna a bhronnadh ar ár ndaltaí.

bronnadh gaeilgeoirí

Bronnadh suaitheantais ‘Cúpla Focal’ ar bhliain 8 ón scoil ar fad agus bronnadh fáinní airgid ar Bhliain 10, agus ba léir ar an lá gur cúis bhróid dóibh iad a chaitheamh.

bronnadh aoibhinn

Ar a bharr sin, bhronn muid teastais, boinn, duaiseanna speisialta agus coirn ar dhaltaí éagsúla as barr feabhais a bhaint amach sa Ghaeilge, san Fheis, an an raidió agus i gcúrsaí spóirt agus ceoil.

bronnadh bbc

D’fhág muid slán ag cuid dár scoláirí a bhí ag imeacht chun na Gaeltachta agus bhronn muid breis agus £2000 de scoláireachtaí ar dhaltaí a bheas ag dul chun na Gaeltachta. Ádh mór oraibh uilig agus tá súil againn go mbeidh rath agus bláth oraibh i rith an tsamhraidh!

bronnadh caoimhlín

BBC Tuairsc Scoile – Turas Aon Bhealach go Mars

Ar an 20ú Márta 2015 ghlac ceithre dhalta páirt i dTuairisc Scoile BBC. Tháinig craoltóir Gaeilge an BBC agus cara maith leis an scoil, Karen Kirby agus a comhghleacaí Niamh Costigan leis an chlár a thaifeadadh do Raidió BBC.

IMS33

Bhí clár dar teideal ‘Ticéad Aon Bhealach go Mars’ á ullmhú ag daltaí ó Bhliain 10 ar feadh cúpla seachtain. Rinne na daltaí taighde ar scéal nuachta ar na mallaibh, scéal a léirigh go gcuirfear tús le daoine a chur go Mars le cur fúthu sa bhliain 2025. Glacfaidh an turas suas le 8 mí agus nuair a bhaineann siad Mars amach, rachaidh siad a chónaí i lonnaíocht inséidte. Nuair a bhaineann siad an áit amach, ní féidir leo pilleadh!  Craoladh an clár ar an 20ú Márta ar BBC Raidió Uladh agus tá sé le cloisteáil ar leathanach ‘BBC School Report’ agus ar BBC Gaeilge.  Éacht iontach déanta ag na daltaí! Maith sibh!

https://www.dropbox.com/s/oh1c4tk6p8sknoz/St%20Josephs%20Donaghmore%20Radio_Ulster_FM_2015-03-26_19-24-59.wav?dl=0

IMG_0185

Seachtain na Gaeilge 2015 – Tráth Ceisteanna

Comhghairdeas le Foireann Chiarraí a bhain tráth ceisteanna na scoile agus le Foireann Mhaigh Eo agus Foireann Ard Mhacha a tháinig sa dara háit. Bhí cúig fhoireann déag sa chomórtas agus contae ar leith acu uilig. Ar an drochuair níor bhain Foireann Dhoire ach beidh seal arís acu ar an bhliain seo chugainn!

IMG_0179IMG_0181

Seachtain na Gaeilge 2015 – Clár ama

snagcolorsmall

Dé Luain 9ú Márta  Tráth na gCeist do Bhliain 9Year 9 Quiz
Dé Máirt 10ú  Márta  Tóraíocht Taisce do Bhliain 10Year 10 Treasure HuntPictiúrlann – Grán Rósta (Popcorn) agus Deoch – 12.50pmCinema – Popcorn and drink – 12.50pm
Dé Céadaoin 11ú  Márta Sos GaelachIrish Language Break Biscuits and JuiceSpriocdáta don Chomórtas GrianghrafadóireachtaDeadline for Photography Competition
Déardaoin 12ú Márta  BUA – Seó TallainneBUA – Talent Show
Dé hAoine 13ú Márta  Bliain 8  – Céilí / AifreannYear 8 Céilí /MassDioscó ag Scoil Chaitríona – Bliain 9iDisco at St Catherine’s  – Year 9i

Scléip 2015 – Craobh na hÉireann

Comhghairdeas le grúpa ceoil na scoile ‘Na Spice Gaeil’ as Craobh na hÉireann a bhaint amach Dé Sathairn 24ú Eanáir 2015 in Amharclann ‘Clasac’ i mBaile Átha Cliath. Ghlac siad páirt ann agus cheol siad amhrán a chum siad féin, ‘Beatha teanga í a labhairt’. Mhol na moltóirí agus na múinteoirí eile go hard na spéire iad agus iarradh orainn an t-amhrán a thaifead agus a scaipeadh ionas go dtiocfadh le scoileanna eile é a fhoghlaim. Beidh sé le feiceáil anseo ar shuíomh na scoile roimh i bhfad. Ar a bharr sin bhí ár scoláirí le feiceáil ar nuacht TG4 agus labhair Tara i mbliain 8 go binn blasta leis an tuairisceoir. Tá an nasc thíos. (gabh chuig 24.01.15 – 5.56 soicind)

http://www.tg4.ie/en/player/old-player.html

Maith sibh a chailíní, éacht déanta agaibh!

achan duine 3

Scléip 2015 – All-Ireland Finals

Congratulations to our school’s Irish language singing group, ‘Na Spice Gaeil’ on reaching the All-Ireland Finals of the prestigious Scléip competition on Saturday 24th January in the ‘Clasac’ theatre in Dublin. They participated in the competition singing a song they composed themselves entitled ‘Beatha teanga í a labhairt’. They received high praise from the judges and from other teachers and were asked to record the song and to share it so that other schools could learn the song. It will be available to view here on the school website soon. To add to the excitement of the day, our students were on TG4 news and Tara in Year 8 spoke eloquently and fluently to the reporter. The link is below. (Go to 24.01.15 – 5.56 seconds in)

http://www.tg4.ie/en/player/old-player.html

Well done girls! We are all very proud of you.

alana tara eirne

Lá mór na Gaeilge – Gaeilge 24

Bhí lá iomlán Gaeilge eagraithe ag Scoil Ghramadaí Naomh Iósaef ar an Déardaoin 20ú Samhain chun an teanga a chur chun cinn i measc scoláirí agus fhoireann na scoile. Mar chuid den lá cuireadh póstaeir, frásaí agus seanfhocail in airde ar fud fad na scoile agus tugadh bileogaí Gaeilge amach.

Bhí muid ag dúil le go n-úsáidfeadh scoláirí agus baill foirne an oiread Gaeilge agus is féidir leo agus go bhfoghlaimeodh siad cúpla focal nó frása úr ar an lá, rud a rinne siad. Choinnigh na múinteoirí Gaeilge súil ghéar amach do dhuine ar bith a bhí ag déanamh sáriarrachta agus bronnfar duais ar dhuine amháin as gach bliain, agus ar mhúinteoirí, as a ndícheall a dhéanamh leis an Ghaeilge agus í a spreagadh i measc lucht a gcomhaoise. Bhí an lá féin iontach spraoíúil agus rathúil agus tá muid ag súil le go dtarlóidh sé achan bhliain as seo amach!

P1010025

Irish Language Day at St. Joseph’s Grammar School – Gaeilge 24

A 24 hour Irish language day was hosted by St. Joseph’s Grammar School on the 20th November to promote the language amongst staff and students. In preparation for the day, posters with phrases and proverbs were placed all around the school and Irish pamphlets were given out.

The aim of the day was to get staff and students using as much Irish as they could and to learn a few words or phrases on the day. The Irish teachers kept a watchful eye out for anyone making a special effort and prizes will be given out to one person from every year, and to teachers, for the effort they made to display their enthusiasm for our national language and to encourage others to do the same. The day was very enjoyable and successful and we hope to emulate the success next year and in the years to come.

P1010022

Scléip 2014/15 – Buaiteoirí Uladh arís!

Leis an fhás ata tagtha ar an Chumann Gaelach le cúpla bliain anuas, bhí muid ábalta dha ghrúpa a chur isteach ar chomórtas Scléip 2015. Mar is ghnáth bhí an réamhbhabhta i gCultúrlann Uí Chanáin i nDoire agus bhí 7 scoil san iomaíocht, an líon is mó ó thosaigh an comórtas. Bhí an-ardchaighdéan ar fad ann agus ba léir an feabhas ó bhí anuraidh ann. Cheol ár ngrúpaí go binn agus tugadh ardmholadh don dá ghrúpa. Ag deireadh an lae chinn na moltóirí go raibh ‘Na Spice Gaeil’ (an grúpa sóisear) thar barr agus go rachadh siad ar aghaidh chuig an bhabhta ceannais i mBaile Átha Cliath ag deireadh mhí Eanair. Ádh mór oraibh a chailíní!

scléip 15 achan duine 1

Scléip Competition 2014/15 – Ulster Champions again!

Due to the growth of ‘An Cumann Gaelach’ in the past few years, we were able to enter two groups in this year’s Scléip 2015 competition. As usual the competition was held in gCultúrlann Uí Chanáin in Derry and there were 7 schools competing, the biggest number since the competition began. The standard was incredible and it was obvious how much effort had gone in to the performances from last year. Both our groups sang beautifully and were highly praised by judges and other schools. At the end of the day the judges decided that our junior group, Na Spice Gaeil, were top class and that they would proceed to the All-Ireland final in Dublin at the end of January. Good luck girls!

Ceiliúradh an Chumainn Ghaelaigh 2014/15

As siocair na n-iarrachtaí agus na dílseachta a léirigh baill an Chumainn Ghaelaigh ó thús na bliana, bhí cóisir againn sa tseachtain dheireanach roimh an Nollaig. Chuir bialann na scoile sceallóga ar fáil dúinn agus d’ullmhaigh Bn. Mhic Giolla Fhionnéin agus na baill píotsaí agus arán gairleoige dóibh féin sa seomra eacnamaíochta. Ansin bhí giota beag ceoil againn as Gaeilge agus cheol achan duine na hamhráin a bhí foghlamtha acu sa Chumann Gaelach. Tháinig scoláirí Gaeilge AS/A2 isteach chugainn fosta le páirt a ghlacadh sa chraic agus le cur leis an chomhrá Gaeilge.

IMG_0053

Celebrating ‘An Cumann Gaelach’ 2014/15

Because of the efforts and dedication of the members of An Cumann Gaelach from the beginning of the year, we had a party in the last week before the Christmas holidays. The canteen kindly provided us with chips and Mrs Mc Gleenan and the members of An Cumann Gaelach prepared pizzas and garlic bread in the home economics suite. To supplement the lovely food we had some music in Irish – everyone singing the songs previously learned at ‘An Cumann Gaelach’. Our AS/A2 Irish students were also present to participate in the craic and to add to the flowing Irish conversation.

Tae agus Plé – Bliain 13/14

Cuireadh tús le ‘Tae agus Plé’ arís i mbliana do bhliain 13/14. Smaoineamh iontach a bhí ag an mháistir Tornóir anuraidh – tae agus brioscaí a nascadh le comhrá Gaeilge, agus tá sé ag dul ó neart go neart ó shin. Buaileann bliain 13 agus 14 Gaeilge le chéile gach Déardaoin ag am lóin le caint le chéile agus leis na múinteoirí faoi ‘rudaí neamhfhoirmeálta’ nó ‘gnáthchaint’, taobh amuigh de limistéir an tseomra ranga. Deirtear, ‘Is túisce deoch ná scéal’ ach tá muidne den bharúil gur túisce tae ná plé!

‘Tae agus Plé’ has been resurrected this year for year 13/14. The invention of Mr Turner, it combines tea and biscuits with conversation in Irish, and it has been going from strength to strength since its creation last year. Year 13 and 14 Irish students meet together with teachers every Thursday at lunchtime to speak about ‘informal subjects’ and ‘general conversation’ outside of the classroom setting.

IMG_0036

Ag fágáil slán leis an Uasal Ó Dónaill

Ba le croí trom a d’fhág muid slán leis an mhúinteoir Gaeilge, an tUasal Damien Ó Dónaill, i mbliana. Chaith an tUasal Ó Dónaill bliain linn anseo i Scoil Ghramadaí Naomh Iósaef agus rinne sé sár-obair leis na scoláirí uilig a bhí os a chomhair, ach go háirithe lucht GCSE Irish. Chuidigh sé leis na scoláirí sin marcanna arda a bhaint amach sa scrúdú, chomh maith leis an tríú háit sa tuaisceart sa GCSE Irish. Bhí sé mar bhainisteoir ar fhoireann peile na mban agus chuidigh sé go mór le clubanna áirithe ar nós an chumainn ghaelaigh. D’eagraigh sé turas do scoláirí cuairt a thabhairt ar a áit dhúcháis, Rann na Feirste, áit ar bhuail siad le daoine mór le rá (Rónán Mac Aodha Bhuí agus Dónal Mac Ruairí) agus iad ar Raidió na Gaeltachta. Bhí an tUasal Ó Dónaill chomh tugtha sin le RNAG go bhfuair sé post ann mar láithreoir agus thig leat a ghuth binn a chloisteáil ar an raidió anois go mion-minic. Gabhaimid uilig ár mbuíochas leis as gach rud a rinne sé don scoil agus é anseo agus tá súil againn go dtiocfaidh sé ar cuairt chugainn amach anseo.

Ar a bharr sin cuirimid fáilte mhór chroíúil ar ais roimh cheannaire an tSrutha agus na Gaeilge, Bn Mhic Giolla Cholaim, agus Iníon Uí Raifeartaigh.

 

Ollbhronnadh na Gaeilge Meitheamh 2014

Chuir sé lúchair orainn ar na mallaibh fáilte nach beag a chur roimh imreoir Thír Chonaill agus fear a bhfuil bonn uile-Éireann buaite aige sa pheil, Eamonn Mag Aoidh. Bhain Tír Chonaill Corn Sam Mhig Uidhir i 2012 agus bhí Eamonn lárnach sa bhua sin.

Tháinig Eamonn isteach chun na scoile le labhairt leis na scoláirí go dátheangach maidir le bheith ag obair go dian díograiseach leis na spriocanna atá agat sa saol a bhaint amach. Spreag sé na scoláirí lena chuid cainte agus ina dhiaidh sin, bhronn sé duaiseanna ar na daoine a thuill duaiseanna i rith na bliana.

St Joseph's Grammar Irish-2

Ar dtús báire, bronnadh duaiseanna ar na daoine uilig a bhain sa tóraíocht taisce, sa chomórtas póstaeir agus in Xfactor na Gaeilge le linn Seachtain na Gaeilge 2014.

Ina dhiaidh sin tugadh na fáinní airgead amach do na daoine a raibh cumas maith Gaeilge bainte amach acu i mbliain 10.

Ar a bharr sin, bhí Corn Newell bainte ag gasúraí ó Bhliain 8, corn ina mbíonn foirne ó fud fad Uladh ag imirt. Ba é seo an chéad bhliain ar bhain an scoil an corn seo le scoláirí ó Bhliain 8 agus tá gach duine an-bhródúil astu as an éacht seo a rinne siad.

St Joseph's Grammar Irish-3

Cuairt Lynette Faye do SNAG 2014

Bhí an t-ádh ar an scoil nuair a tháinig an réalta raidió agus teilifíse Lynette Faye isteach ar cuairt chun na scoile le labhairt le scoláirí ó bhliain 8 faoi na deiseanna fostaíochta agus saoil atá ann leis an Ghaeilge. Bhí Lynette mar ionadaí do SNAG 2014 i mbliana agus ba mhór an onóir dúinn í bheith istigh linn. Spreag sí na daltaí lena dea-chaint faoina taithí féin ar shaol na Gaeilge agus leis na scéalta a d’inis sí. Chonaic na daltaí an taobh eile den Ghaeilge taobh amuigh den seomra ranga agus is cinnte gur thug Lynette peirpeictíocht úr dóibh ar an teanga.

DSC_0015

Seachtain na Gaeilge – 3ú – 17ú Márta

Tá rath agus bláth tagtha ar ‘Seachtain na Gaeilge’ le roinnt blianta anuas, rud atá le sonrú nuair a bhíonn coicís de dhíth leis na himeachtaí uilig atá ar siúl a reachtáil. Agus anseo i Scoil Ghramadaí Naomh Iósaef, bhí clár imeachtaí lán againn. Thosaigh na himeachtaí uilig ar an 3ú Márta le tionól do Bhliain 8, áit ar tugadh duaiseanna agus moladh amach ar son na n-iarrachtaí atá déanta ag Bliain 8 leis an Ghaeilge i mbliana.

The success of Seachtain na Gaeilge has been growing for the past few years, so much so that we now need a fortnight for all of the events. And here in Scoil Ghramadaí Naomh Iósaef, the events timetable was packed. The events of Seachtain na Gaeilge began on the 3rd March with a Year 8 assembly, where prizes and certificates were given out in recognition of the efforts of Year 8 this year with their Irish.

DSC_0293

Ar an 4ú Márta osclaíodh ‘An Phictiúrlann’ agus fuair na daltaí an deis na gearrscannáin a fheiceáil agus iad ag ithe gráin rósta a fuair an scoil ón phictiúrlann áitiúil.

Ar an 5ú Márta bhí ‘Tóraíocht Taisce’ ann do Bhliain 10 agus bhí cead a gcinn ag na scoláirí dul thart fán scoil agus na leideanna a oibriú amach, leideanna a bhí bunaithe ar stair na scoile agus uilig i nGaeilge. Gheobhaidh na buaiteoirí duaiseanna ag Ollbhronnadh na Gaeilge ag deireadh na bliana.

DSC_0131

Ar an 6ú Márta bhí trialacha ann do ‘X Factor na Gaeilge’, comórtas iomlán trí Ghaeilge. Shuigh na moltóirí isteach le héisteacht agus le hamharc ar na hiarratasóirí uilig agus tháinig siad ar chinneadh le 10 bpíosa a chur isteach ar an chlár.

Ar an 7ú Márta bhí Tráth na gCeist Bhliain 9 ar siúl. Bhí scoláire amháin ón sruth i ngach grúpa mar go raibh na ceisteanna uilig i nGaeilge. Ar an drochuair bhain foireann Thír Eoghain ach bhí an bua go hiomlán tuillte acu agus gheobhaidh siad duaiseanna ag Ollbhronnadh na Gaeilge. Cluinim gur éirigh go maith le foireann Dhoire fosta.

DSC_0356

Ar an 10ú Márta bhí Céilí ann do bhliain 8 agus bhí an deis acu cúpla de na damhsaí céilí is cáiliúla a fhoghlaim, mar atá, Tonnaí Thoraigh agus Ballaí Luimnigh. Bhí craic mhór mhaith acu uilig agus tá siad ag dúil leis an chéad chéilí eile.

Ar an 11ú Márta bhí seal eile sa Phictiúrlann ag na scoláirí agus bhí siad ag coimhead ar an ghearrscannán ‘Iníon an Fhiaclóra’. Bhain siad an-sult as an ghearrscannán agus as an ghrán rósta.

 

DSC_0326

 

Ar an 12ú Márta bhí ‘X Factor na Gaeilge’ ar siúl. Bhí cead ag na scoláirí damhsa a dhéanamh, amhráin a chanadh, ceol a sheinm, aisteoireacht a dhéanamh, nó a rogha rud a dhéanamh, a fhad is go raibh sé i nGaeilge. D’éirigh go geal le gach duine ach bhí grúpa amháin a tháinig amach ar bharr – grúpa traidisiúnta na scoile. Bhain siad duais de £50 agus roinneadh eatarthu é.

Ar an 13ú Márta bhí cuid mhór de na daltaí páirteach i ‘Rith 2014’ agus chuaigh siad isteach go Dún Geanainn le cúpla ciliméadar a rith ar son na Gaeilge.

DSC_0317

Ar an 14ú Márta chruthaigh muid nasc le Coláiste Chaitríona nuair a chuaigh muid go hArd Mhacha le Céilí agus Ceol a chéiliúradh leo. Cuireadh fáilte mhór chroíúil romhainn agus tá muid an-bhuíoch astu as an chuireadh a thabhairt dúinn.

Scléip 2014 – Buaiteoirí

Bhí na ‘Cailíní Óga’ (ceoltóirí ó Shruth na Gaeilge) ar mhuin na muice ar na mallaibh nuair a bhain siad duais i gCraobh Uile-Éireann Scléip, bronnta ar an ghrúpa a bhfeiceann na moltóirí cumas iontu agus ar fiú faire amach dóibh sa todhchaí.

Congratulations to the ’Cailíní Óga’ from the IMS who recently won the Scléip All-Ireland prize for the group with the most potential for the future.

scléip a 2014

 

Bhí an chraobh ar siúl in Amharclann an Axis, Baile Átha Cliath, ar an 10ú Feabhra 2014 agus bhí ardchaighdéan ann sna comórtais éagsúla.

The final took place in the Axis Theatre in Ballymun on the 10th February 2014 and the talent was exceptionally good this year.

scléip b 2014

 

I réamhbhabhta Uladh, a bhí ar siúl i gCultúrlann Uí Chanáin i nDoire, bhain na Cailíní Óga an duais don ghrúpa sóisear is fearr sa cheol nua-aimseartha. Comhghairdeas!

The singers also won the Ulster Regional Scléip competition for the best junior modern singing group. The competition took place in Cultúrlann Uí Chanáin, Doire. Congratulations to the singers!

scléip buaiteoirí

Bliain 10I – Turas Bliantúil chun na Gaeltachta

Bhí lúchair orainn arís i mbliana turas a reachtáil chun na Gaeltachta le trí lá a chaitheamh i gceann de na háiteanna is saibhre ó thaobh na teanga agus an chultúir de – Gaeltacht Thír Chonaill. Bhí neart imeachtaí éagsúla eagraithe do na scoláirí agus bhí meascán scoláirí ann – bhí bliain 10I uilig ar an turas mar gheall ar an éacht a rinne siad sa scrúdú GCSE Irish agus bhí scoláirí ó bhliain 13 agus 14 ann le feabhas agus snás a chur ar a gcuid Gaeilge.

Ar dtús báire chuaigh muid go Scoil Náisiúnta Rann na Feirste agus chaith na scoláirí an mhaidin ar fad ag imirt cluichí agus ag ceol le páistí na bunscoile, taobh istigh agus taobh amuigh den scoil. D’fhág muid slán leis na scoláirí agus na múinteoirí agus chuaigh muid go hÁislann Rann na Feirste, áit a raibh ceapairí, bonnóga agus tae ullmhaithe dúinn.

IMG_2001Year 10I – Annual Trip to the Gaeltacht

We were delighted again this year to organise our annual trip to the Gaeltacht to spend three days in one of the richest cultural areas and one of the strongest Irish speaking areas in Ireland – Gaeltacht Thír Chonaill.

Our students from Year 10I and Year 13 and 14 Irish had the opportunity to benefit from all of the events that were organised to help them with their Irish, and to get a taste of their own heritage and culture. We kicked the trip off with a visit to Scoil Náisiúnta Rann na Feirste, a local Irish language primary school, where the students mixed with the children, played games and sang songs in Irish. We then bade farewell to the children and to the teachers before going to Áislann Rann na Feirste for sandwiches, buns and tea.

IMG_2057

Ansin ghlac an Máistir Ó Dónaill thart ar a cheantar dúchais (Rann na Feirste) muid agus thaispeáin sé na háiteanna stairiúla dúinn m.sh. Coláiste Bhríde, dealbh an Chairdinéil, poll an tsnámha agus Teach Chlann Mhic Grianna.

D’fhill muid ar Theach Campbell, áit a raibh muid ag stopadh, agus bhí an deis ag na scoláirí cluichí a imirt sula ndeachaigh muid a fhad le Teach Jack le haghaidh béile blasta.

Le deireadh mór maith a chur leis an lá, chuaigh muid ar ais chun na hÁislainne agus bhí oíche airneáil againn le Bríd-anna, páistí an chlub óige agus Clann Mhic Ruairí. Chuir siad réimse leathan siamsaíochta ar fáil dúinn – dántaí, scéaltaí agus scoth an cheoil agus cheol ár scoláirí féin cúpla amhrán go binn chomh maith.

IMG_2038

 

Mr Ó Donaill took the students around his hometown of Rann na Feirste to all of the historical sites and monuments e.g. Coláiste Bhríde, Cardinal Ó Fiach’s statue and the Mac Grianna family home (famous family of Irish writers, poets and singers).

We then returned to Teach Campbell B&B, where we were staying, and the students had the opportunity to play games and have a quick break before heading to Teach Jack for a lovely meal and dessert. After the meal we headed back to Áislann Rann na Feirste for a night of music, poetry and story telling – hosted by Bríd Anna, the brilliant local youth club and the top class Clann Mhic Ruairí. Our own students performed a few songs in Irish for our hosts and were very well received.

IMG_2054

An lá dár gcionn chuir Pobalscoil Ghaoth Dobhair agus príomhoide na scoile, Noel Ó Gallchóir, fáilte mhór romhainn teacht isteach agus aithne a chur ar na scoláirí – bhog ár scoláirí thart i ngrúpaí ag bualadh le scoláirí na pobalscoile agus ag roinnt seoltaí ríomhphoist leo. Ansin chuir an ‘Crannóg’ (grúpa traidisiúnta na scoile) ceolchoirm den chéad scoth ar siúl dúinn agus dúirt cúpla duine dán. Chuir an scoil lón saor ar fáil dúinn sula ndeachaigh muid go Trá  Ghaoth Dobhair agus thart ar shéipéal Ghaoth Dobhair, áit ar éist muid le scéalta faoi stair na háite.

Bhí ceann de bhuaicphointí an turais go fóill le teacht agus chuaigh muid chuig Raidió na Gaeltachta le bheith páirteach i gclár raidió Rónán Beo @3. Cheol Loinnir ó bhliain 13 agus ceoltóirí an tsrutha le J.J. beo ar an chlár, agus labhair Meg agus Loinnir le Rónán faoin scoil agus faoi fhorbairt na Gaeilge ar an scoil agus sa cheantar.

IMG_2042

 

The next day we were invited to Pobalscoil Ghaoth Dobhair and the principal, Noel Ó Gallchóir, had organised for our students to spend time with the students of the Pobalscoil. They introduced themselves and shared email addresses so that they could keep in contact through Irish.

The school’s traditional music group, An Chrannóg, played a fantastic concert for us and a few of their members recited old Irish poems.

An tUasal Ó Gallchóir and the staff of the Pobalscoil provided our students with a free lunch before we set off to Gaoth Dobhair beach for a nice brisk stroll, and then on to Gaoth Dobhair chapel to learn about some of the history of the area.

IMG_2136

This busy morning set our students up for one of the highlights of the trip – visiting Raidió na Gaeltachta to participate in one of their flagship shows – ‘Rónán Beo @3’.

Loinnir from Year 13 and our Irish pop singing troupe performed live on the show and a few of our students spoke to Rónán about our school and the Irish language in school and in the local community.

IMG_2093

Lá idirscoile na Samhna 2013

Bhí Féile na Samhna faoi lán seoil i Scoil Iósaef ar na mallaibh nuair a tháinig na bunscoileanna áitiúla Gaeilge go Domhnach Mór le bheith páirteach i ‘Lá idirscoile na Samhna’. Bhí daltaí Rang 6 agus 7 ó Ghaelscoil Uí Néill, ó Bhunscoil Naomh Colmcille agus ó Ghaelscoil na gCrann i láthair ag an ócáid agus bhain siad idir shult agus thairbhe as na himeachtaí uilig a bhí eagraithe dóibh.DSC_0024

Cuireadh fáilte mhór chroíúil rompu sa ‘Bholglán’, áit a raibh bricfeasta ullmhaithe dóibh, agus bhí an áit máisithe ag na daltaí sinséaracha de réir théama na Samhna. Bhí réimse leathan imeachtaí eagraithe trí Ghaeilge – ó chluichí na Samhna agus scéalaíocht go turas rúnda thart ar fhoirgneamh an chlochair.

Cuireadh na scoláirí i ngrúpaí  agus tháinig daoine isteach lena n-aghaidheanna a phéinteáil, ansin chuaigh siad ar aghaidh chuig na himeachtaí. Bhí daltaí ó bhliain 8 agus múinteoir le gach grúpa agus chuaigh siad chuig an chéad stáisiún, áit a raibh orthu plaic a bhaint as na húlla a bhí ag bocáil suas síos san uisce, plaic a bhaint as na húlla a bhí ar crochadh ón doras agus taisce a aimsiú i mBosca na hUafáisí. D’fhoghlaim siad pop-amhrán as Gaeilge sular bhog siad ar aghaidh chuig an chéad stáisiún eile.

DSC_0049

Bhí an Parlús dubh dorcha ag fanacht leis an chéad ghrúpa eile, áit a raibh taispeántas a dhéanamh agus scéalta taibhsí a rá ag Bean Mhic Giolla Cholaim (cailleach an pharlúis)! Ansin chuaigh na scoláirí chuig foirgneamh an chlochair agus chuala siad scéalta faoi stair na scoile, an bhean rialta ghorm agus staighrí na sclábhaithe.

Bhí deis acu ansin dul chuig an Roinn Eacnamaíocht Baile le bonnóga na Samhna a ullmhú agus a dhearadh, díreach sula ndeachaigh siad isteach chun na bialainne le lón a chaitheamh ann. Chruinnigh gach duine sa ‘Bholglán’ arís ag deireadh an lae le scéalta a insint dá chéile faoin lá agus bhí an deis acu roinnt amhráin a cheol sular fhág siad slán lena chéile.

Bhí lá mór maith ag gach duine a bhí i láthair agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Clare Spáinneach a oibríonn le ‘Gaelscoileanna Teo’ a mhaoinigh an lá idirscoile.

DSC_0042

Halloween Interschool Activities Day 2013

Halloween fever hit St. Joseph’s Grammar School , Donaghmore, recently when local Irish language primary schools came through the doors to participate in the ‘Halloween Inter-school Activity Day’.

Primary 6 and 7 pupils from Gaelscoil Uí Néill, Bunscoil Naomh Colmcille and Gaelscoil na gCrann attended the occasion and whole-heartedly participated in the festivities.

DSC_0070

They were welcomed with a Halloween themed buffet in the Bistro which was brilliantly decorated by our senior students, and a wide range of activities were provided through the medium of Irish, from Halloween games and ghost stories to cooking Halloween treats and the mystery tour around the old convent building.

The students were organised into four groups, had their faces painted, and were led through the school to participate in each of the activities.

DSC_0074

Each of the groups were accompanied by our teachers and younger students to the first station and thoroughly enjoyed bobbing for apples, trying to bite hanging apples and searching for treasure in our ‘Boxes of Horrors’. Just before moving on to the next station they learned an Irish pop song.

The darkened parlour awaited the next group where they were treated to ghost stories and a presentation on old Irish folk stories. They were then whisked along the hallways of the old convent where they were informed about the history of the school and scary surprises were around every corner e.g. tales of the blue nun and the slave stairs.

DSC_0089

Finally they were taken to the H.E. Department and had the chance to bake and decorate lovely Halloween treats just before eating dinner in the school canteen.

Everyone reunited in the Bistro at the end of the day to recount tales and to sing a few songs before bidding farewell to each other.

An tUasal Seán Ó Fearáin ag fágáil slán

Bhí croíthe troma orainn ar fad nuair a chuala muid an drochnuacht go raibh an tUasal Seán Ó Fearáin ag imeacht ón scoil i ndiaidh dó na blianta a chaitheamh ag cuidiú go mór leis an scoil agus leis an cheantar máguaird, ach go háirithe leis an Ghaeilge.

Ba chnámh droma é an tUasal Ó Fearáin i mbunú an tsrutha agus gan é ní bheadh an sruth ann san áit a bhfuil sé anois. Bunaíodh an sruth sa bhliain 2010 faoi stiúir an Uasail Uí Fhearáin agus tá borradh faoi ó shin.

Tá neart duaiseanna bainte ag an scoil a bhuíochas don Mháistir Ó Fearáin, ina measc, Sciath Mhic Giolla Bhríde, Féile Scoldrámaíochta an Iúir, Comórtas ‘G’ Glór na nGael, Scléip, Feis Dhún Geanainn, Feis Oileán agus Cluaine, Abair, Tráth na gCeist Gael Linn agus eile.

Tá éachtaí déanta ag scoláirí GCSE Irish – 1ú, 2ú agus 3ú i dtuaisceart na hÉireann agus tá súilagainn go ndéanfaidh muid aithris air sin amach anseo.

Tá muid uilig fíorbhuíoch as an obair atá déanta ag an Uasal Ó Fearáin agus tá súil againn go dtig linn tógáil ar na fréamhacha atá curtha go domhain aige. Guímid gach rath agus bláth air ina phost úr agus amach anseo. Ádh mór ort!

G.C.S.E. Irish – 1ú agus 2ú áit i dTuaisceart na hÉireann 2013

Comhghairdeas le hOdhrán Ó Goirmleadhaigh agus le hEoghan Ó Néill as an chéad áit agus an tríú háit a bhaint amach i dTuaisceart Éireann sa G.C.S.E. Irish. Is mór an onóir é don bheirt acu, dá dteaghlaigh agus don scoil an gradam seo a bhaint. Beidh an bheirt acu i láthair ag bronnadh sinsearach agus ag bronnadh sóisearach na scoile leis an éacht speisialta seo a cheiliúradh.  Ar a bharr seo, fuair siad cuireadh chuig bronnadh CCEA a bhéas ag tarlú níos moille sa bhliain. Maith sibh a bhuachaillí!

G.C.S.E. Irish – 1st and 2nd place in Northern Ireland 2013

Congratulations to Odhrán Ó Goirmleadhaigh and to Eoghan Ó Néill who have achieved 1st and 2nd place in Northern Ireland in this year’s G.C.S.E. Irish exam. This is a huge honour for both students, for their families and for the school. Both students will be awarded at our Junior and Senior Prizegiving to celebrate this wonderful achievement. They will also be invited to CCEA for their yearly presentation later in the year. Well done boys!

P1000752

Sciath Mhic Giolla Bhríde – Buaiteoirí 2013

Comhghairdeas ollmhór leis na scoláirí uilig a ghlac páirt sna taispeántais agus sna hagallaimh do Sciath Mhic Giolla Bhríde. Bronnann Comhaltas Uladh an sciath iomráiteach seo ar an scoil is fearr ó thaobh labhairt na Gaeilge de.  Is é an gradam Gaeilge is clúití agus is cáiliúla atá ar fáil do scoileanna.  Is ábhar bróid agus ceiliúrtha é a léiríonn ardchaighdeán na hoibre a dhéantar leis na scoláirí bliain i ndiaidh bliana.

Ashbourne Shield – Winners 2013

Congratulations to all of the students who took part in the interviews and presentations for Sciath Mhic Giolla Bhríde (Ashbourne Shield). Comhaltas Uladh present this prestigious award to the best Irish speaking school in the competition. The Ashbourne Shield is the most sought-after award for schools who teach Irish and winning it is a great source of pride and celebration for the school. The award is a great recognition of the effort and enthusiasm of the staff and the students in developing Irish within the school.

St Joseph's Donaghmore Irish awards

Comórtas G – Glór na nGael – Buaiteoirí Uladh

Bhí idir bhróid agus lúchair ar an scoil ar na mallaibh nuair a fuair muid amach gur bhain muid duais 30 cochall don chlub scoile is fearr in Uladh i gComórtas G – Glór na nGael. Comhghairdeas le gach duine a bhí páirteach sa Chumann Gaelach! Ghlac clubanna ar fud fad na tíre páirt sa chomórtas iomráiteach seo agus bhí gliondar ar ár gcroíthe gur shíl na moltóirí go raibh an duais tuillte go maith againn.

Comórtas G – Glór na nGael

Scoil Iósaef recently attended the ‘Glór na nGael Awards Ceremony’ in Dublin where we awarded with the acolade for ‘the best Irish language school club in Ulster’. The school received 30 hoodies to present to the members of the club, ‘An Cumann Gaelach’. Clubs from all over Ireland took part in this esteemed competition and the whole school community were delighted that the judges felt us worthy of the prize.

St Joseph's Donaghmore Irish awards

BBC Raidió Uladh

Cuireadh fáilte roimh an scoil teacht go Béal Feirste chuig oifigí an BBC le bheith páirteach ar an chlár cáiliúil Gaeilge, Blas. Chuaigh triúr ann as Scoil Iósaef – Aoife Ní Mhuirí, Éadaoin Nic Íomhair agus Cara Jane Nic Giolla Chomhaill.

Bhí roinnt rudaí pléite acu ar an chlár – Teicneolaíocht, an tionscadal tras-teorainn ‘Dissolving Boundaries’ agus an clár raidió a chur na scoláirí le chéile. Rinne na cailíní sár-obair agus labhair siad go deisbhéalach, agus bhí gach duine ar an scoil bródúil astu.

BBC Raidió Uladh

Students from Scoil Ióseaf were recently invited to the BBC studios in Belfast to take part in the popular Irish language programme ‘Blas’ with presenter Tomaí Ó Conghaile. Aoife Ní Mhuirí, Éadaoin Nic Íomhair and Cara Jane Nic Giolla Chomhaill were interviewed and spoke about technology, the cross-border project ‘Dissolving Boundaries’. They represented the school very well and are a credit to all.

P1000635

Fiachna Ó Braonáin as ’Hothouse Flowers’ ar cuairt chuig Scoil Iósaef

Bhí idir áthas agus bród orainn ar na mallaibh nuair a tháinig an ceoltóir mór le rá, Fiachna Ó Braonáin, chun na scoile chun taifead a dhéanamh ar ár gceoltóirí féin agus agallamh a chur orthu.  Is as BÁC ó dhúchas é agus tá an Ghaeilge go smior ann; tógadh le Gaeilge é. Agus é anseo dúirt sé gur spreag ár scoláirí é mar go raibh siad chomh díograiseach sin faoin Ghaeilge agus faoin cheol.

Bhí an deis ag na scoláirí ceisteanna a chur air agus bheith ag caint agus ag ceol leis as Gaeilge, rud a thaitin go mór leis. Ag deireadh an lae fuair na ceoltóirí pictiúir leis agus shínigh sé cártaí agus leabhair dóibh. Tá muid fíorbhuíoch de as teacht isteach chun na scoile agus tá súil againn go meallfaidh muid daoine eile mór le rá isteach chugainn, dála Fhiachna.

P1000524

Fiachna Ó Braonáin from ’Hothouse Flowers’ visits the IMS

The students and the staff were very excited when the star musician Fiachna Ó Braonáin from the Hothouse Flowers visited the school to interview the singers of the IMS and to record a few of their songs. He was very enthusiastic about the singers and said that it lifted his heart to hear students in Tyrone speaking Irish fluently with one another and singing their own versions of songs in Irish.

The students had the opportunity to ask him a few questions and to take a few pictures with him, as well as get an autograph for their parents! We are very grateful to Fiachna for taking the time out to visit the school.

P1000528

Scléip: Babhta Uladh – Cultúrlann Uí Chanáin, Doire

I ndiaidh dúinn taithí a fháil ar an chomórtas anuraidh, bhí Ceoltóirí Scoil Iósaef réidh le dul i mbun oibre arís i mbliana agus feabhas a dhéanamh ar an dara háit a thuill muid anuraidh. Le roinnt seachtainí anuas bhí na ceoltóirí ag cleachtadh gach lá ag am dinnéir agus iad ag ullmhú don chomórtas. Bhí dhá amhrán ag na ceoltóirí; Tabhair dom grá (Ed Sheeran) agus Amhrán an Chupáin (Pitch Perfect). Bhí Ciara Ní Scanláin agus Orlaith Ní Annaidh sa Rannóg Aonair den chomórtas fosta agus iad ag ceol ‘Breakeven’ (The Script) agus ‘Ho Hey’ (The Lumineers). Bhí ceithre scoil eile san iomaíocht i nDoire agus bhí ardchaighdéan ag baint le gach rannóg.

Rinne Ciara agus Orlaith go hiontach sa chomórtas, cé nár tháinig siad sa chéad áit. Agus i ndiaidh dúinn an dara háit a fháil anuraidh bhí muid thar a bheith sásta nuair a scairt na moltóirí amach gur bhain Ceoltóirí Scoil Iósaef agus go raibh muid ag dul ar aghaidh chuig babhta ceannais na hÉireann. Bhí na ceoltóirí uilig ar mhuin na muice agus cheol siad an bealach ar fad abhaile. Comhghairdeas a cheoltóirí!

scléip 2

Scléip: Ulster Regionals – Cultúrlann Uí Chanáin, Doire

The IMS singers, after last year’s experience of the competition, were back this year and ready to improve on the second place we achieved last year. The singers rehearsed for a few months every lunchtime leading up to the competition and the songs they chose to sing were – ‘Give me love’ and ‘The cup song’, and they sang both songs in Irish.        Ciara Ní Scanláin and Orlaith Ní Annaidh sang ‘Breakeven’ (The Script) and ‘Ho Hey’ (The Lumineers) in the Solo competition.

Four other schools took part in the competition in Derry and all of the competitions were of a very high standard. The soloists did very well but were beaten on the day. And after the disappointment of second place last year, the girls were ecstatic when the judges announced that they had won and that they would be going on to the All-Ireland Finals. Congratulations to all of the singers!

P1000605

Scoláireachtaí Ghael-Linn

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis na hionadaithe a tháinig isteach chun na scoile ar na mallaibh le scrúdú a chur ar dhaltaí a raibh suim acu freastail ar Choláistí Samhraidh Ghael-Linn. Bhí agallaimh ag na daltaí le hionadaithe Ghael-Linn agus bhí orthu ceisteanna a fhreagairt i nGaeilge maidir le scoil, caithimh aimsire, iad féin agus go leor eile.

D’éirigh go geal leo agus tá muid an-bhrodúil a rá gur bhain ceathrar dár scoláirí ceathrú scoláireacht an duine agus úsáidfidh siad an t-airgead sin le cuidiú leo íoc as na cúrsaí. Beidh roinnt dár scoláirí ag freastal ar Mhachaire Rabhartaigh agus roinnt eile ag freastal ar Bhun an Inbhir. Is cinnte go mbainfidh siad sult agus tairbhe as na cúrsaí agus go dtiocfaidh siad ar ais chun na scoile i ndiaidh an tsamhraidh le smacht níos daingne agus suim níos doimhne a fháil ar an Ghaeilge.

Gael-Linn Scholarships

Representatives from Gael-Linn recently came into the school to interview those students who want to go to the Gaeltacht. The students were asked questions in Irish about themselves, their hobbies, school and many other subjects. They all spoke fluently and clearly, evident in the fact that four of our students were awarded quarter scholarships to their chosen Summer course. Some of our students will be attending Machaire Rabhartaigh College and others will attend Bun an Inbhir. Here’s hoping that they all have a great summer and return with an extensive vocabulary and a new found enthusiasm for Irish. Ádh mór oraibh!

Céilí Bhliain 8 – Seachtain na Gaeilge 2013

Cuireadh tús le Seachtain na Gaeilge 2013 ar an 4ú Marta agus chun é a cheiliúradh eagraíodh Céilí do scoláirí Bhliain 8. Chuaigh na scoláirí agus a múinteoirí chuig halla tionóil na scoile agus bhí Bn Mhic Giolla Cholaim agus Iníon Uí Chuilinn ann chun an damhsa ‘Tonnaí Thoraí’ a theagasc dóibh. Níorbh fhada go raibh na scoláirí uilig amuigh ar an urlár agus ag baint suilt agus tairbhe as an chéilí. Bhí duaiseanna ann chomh maith do na damhsóirí is fearr agus na scoláirí is mó iarracht. Ba é seo an chéad uair do chuid mhór de na scoláirí bheith páirteach i gcéilí agus rinne siad iarracht mhór. Maith sibh!

P1000168

Céilí Year 8 – Seachtain na Gaeilge 2013

Seachtain na Gaeilge 2013 was launched on the 4th March and to begin the celebrations the school held a Céilí for Year. The students and their teachers took to the assembly hall/dancefloor, where Bn Mhic Giolla Cholaim and Iníon Uí Chuilinn were waiting to teach them all of the steps to Tonnaí Thoraí (Waves of Tory). All the students eagerly participated in the Céilí and really enjoyed learning the dance. Awards were given out to the best dancers and although it was the first Céilí for many of the students, we are sure it won’t be the last.

P1000186

 

Stormont – Seoladh Sheachtain na Gaeilge agus Craobh Peile an CLG -Faoi 21

Seoladh Seachtain na Gaeilge i Stormont den chéad uair riamh ar an 4ú Márta 2013 agus ba í an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín a sheol é.  Tugadh cuireadh do Scoil Iósaef bheith i láthair ag an ócáid stairiúil seo i Stormont agus ba é seo an 111ú bliain de Sheachtain na Gaeilge.

Thaisteal J.J. Ó Dochartaigh (Oifigeach Forbartha na Gaeilge), Jenny Iníon Uí Ghríofa (Múinteoir Ealaíona), Dónal Ó Conghaile agus Seáinin Nic Eoin (Scoláirí Bhliain 14) go Stormont agus bhí an deis acu bualadh leis an Aire, le Máirtín Mac Aonghusa, le haíonna speisialta, le bainisteoirí na gContaetha Uladh agus le pobal na Gaeilge. Bhí eispéireas ar dóigh ag gach duine a bhí i láthair.

P1000564

Stormont – Official Launch of Seachtain na Gaeilge and the U-21 GAA Football Championship

Seachtain na Gaeilge was launched this year on the 4th March 2013 for the first time ever in Stormont by the Minister for Culture, Arts and Leisure, Carál Ní Chuilín.Scoil Iósaef were invited to this historic event in Stormont, the 111th year of Seachtain na Gaeilge.

J.J. Ó Dochartaigh (Oifigeach Forbartha na Gaeilge), Jenny Iníon Uí Ghríofa (Múinteoir Ealaíona), Dónal Ó Conghaile agus Seáinin Nic Eoin (Scoláirí Bhliain 14) went to Stormont and met the minister, Martin McGuinness, the managers of the U-21 county teams and members of the Irish speaking community.

P1000566

Cumann Gaelach – Tús maith leath na hoibre!

Cuireadh tús leis an Chumann Gaelach i Mí an Mhárta agus cuireadh fáilte roimh chách teacht chuige, Gaeilgeoirí agus foghlaimeoirí. Bíonn a lán imeachtaí ar siúl do na scoláirí; Cluichí biongó, Tráth na gCeist, Comórtas Póstaeir, amharc ar na gearrscannáin, ag aistriú agus ag ceol amhrán as Gaeilge, turas chun na Gaeltachta, agus ag eagrú imeachtaí do Sheachtain na Gaeilge m.sh Céilí.

Tá scaifte mór ag freastal ar an chlub ó thosaigh an Cumann Gaelach agus tá an mhórchuid acu ann chun píosa craice a bheith acu agus feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Tá muid uilig ag dúil le fás an Chumainn Ghaelaigh agus le forbairt na scoláirí ó thaobh na Gaeilge de.

Cumann Gaelach – A good start is half the work!

This year saw the beginning of the ‘Cumann Gaelach’, the school’s new Irish language club, and everyone, Irish speakers and learners, came along to join in the fun. Various activities are available to the students: Music translation and singing groups, poster competitions, Bingo, Quizzes, short films and trips to the Gaeltacht, as well as organising events for Seachtain na Gaeilge e.g. Céilís.

Many of our students have taken up this great opportunity to have a bit of craic and to polish up on their native tongue at the same time. We are all looking forward to the growth and development of the Cumann Gaelach and of the students attenting. Go n-éirí libh!

P1000449

Abair 2013 – Comórtas Urlabhraíochta Ghael-Linn

Abair –  an t-am sin den bhliain arís nuair a thagann scoláirí na tíre le chéile do chomórtas urlabhraíochta Ghael-Linn. I mbliana bhí triúr scoláirí san iomaíocht againn, beirt i Roinn B (GCSE) Aoife Ní Mhuirí agus Éadaoin Nic Íomhair (Bliain 10I), agus duine amháin i Roinn C (A-leibhéal) Dónal Ó Conghaile (Bliain 14).

Chuir an triúr acu obair mhór isteach ar fhoghlaim na n-óráidí agus d’éirigh go geal leo uilig. Fuair Aoife agus Éadaoin teastais ardmholta i gcomórtas ina raibh na hiomaitheoirí eile cúpla bliain níos sine ná iad agus b’eispéireas den scoth é dóibh.

Tháinig Dónal sa dara háit agus bhain sé plaic, rud a bhí go hiomlán tuillte aige as an dea-chaint agus an obair mhór. Comhghairdeas leis an triúr agaibh!

Abair 2013 – Gael-linn’s Public Speaking Competition

It was that time of the year again, when students from throughout the north come together for Abair Gael-Linn. This year three of our students were competing in the competition, two in Section B (GCSE)- Aoife Ní Mhuirí agus Éadaoin Nic Íomhair (Bliain 10I) and one for Section C (A-leibhéal) –  Dónal Ó Conghaile (Bliain 14). All three students worked diligently, learning their speeches and performing them brilliantly. Aoife and Éadaoin received Certificates of High Recommendation, competing with GCSE age students and the competition was a great experience for them both. Daniel came in second place and deservedly won a plaque for his piece on the Internet.

Feis Dhún Geanainn 2012/13 – ‘Corn Ard Mhacha’ – Buaiteoirí arís!

Cuireann scoileanna an chontae uilig isteach ar ‘Fheis Dhún Geanainn’ gach bliain agus bíonn an caighdeán ag síorardú bliain i ndiaidh bliana, agus ní raibh difear ar bith ann i mbliana. Chuaigh Scoláirí Scoil Iósaef san iomaíocht le scoileanna an cheantair agus d’éirigh go geal leo uilig. Bhain an scoil ‘Corn Ard Mhacha’ anuraidh don scoil is fearr sa chomórtas agus bhí lúchair an domhain orainn ar na mallaibh nuair a chuala muid gur bhain an Scoil an corn arís i mbliana. Comhghairdeas leis na scoláirí uilig a ghlac páirt san Fheis.

P1000490

Feis Dhún Geanainn 2012 & 2013 ‘Corn Ard Mhacha’ Winners

Schools from the surrounding areas of Dungannon enter the Feis year after year and the quality of the applicants improves year after year. And this year was no different with St. Joseph’s competing against various local schools and doing very well.

Last year saw St. Joseph’s win the prestigious ‘Corn Ard Mhacha’ for the most succesful school in the competition and we were overjoyed to hear that the school won the cup for the second year running! Congratulations to all involved!

P1000494

 

Clár Raidió Gael Linn 2013

I mí Feabhra, bhí scoláirí Scoil Iósaef i mbun taifeada don chomórtas ‘Clár Raidió Gael-Linn’ agus chuir siad a lán oibre isteach san ullmhúchán. Bhí scoláirí as Bliain 8I (Aodhfionn Ó Colmáin agus Cara Jane Nic Giolla Chomhaill) mar phríomhláithreoirí ar an chlár agus bhí cuidiú nach beag acu ó Shiobhán Boyd, Caoimhín Ó Gribín, Dónal Ó Conghaile,  Rebecca Ní Mhuirí, Momháine Ní Chiagáin, Caoimhlín Nic Néill, Niall Mac Eoin, Clíodhna Ní Dhoibhlín, Niocól Nic Eoin, Aoife Ní Mhurchú ranganna 8I, 9I agus 10I agus foireann Scoil Iósaef.

I measc na rudaí a bhí déanta don chlár raidió bhí, agallaimh, drama, vox pop, amhráin, clár eolais agus láithreoireacht den chéad scoth. Tháinig na torthaí isteach le déanaí agus tá muid sásta an rún a scaoileadh gur bhain muid duais €100 sa chomórtas, cé gur seo an chéad uair dúinn cuir isteach air. Comhghairdeas le gach duine a raibh baint acu leis an chlár!

Clár Raidió Gael Linn 2013

In February, the students of the IMS recorded a radio show for the ‘Gael-linn Radio Show’ competition. Students from 8I (Aodhfionn Ó Colmáin and Cara Jane Nic Giolla Chomhailll) took the lead roles as presenters, and were helped by Siobhán Boyd, Caoimhín Ó Gribín, Dónal Ó Conghaile, Rebecca Ní Mhuirí, Momháine Ní Chiagáin, Caoimhlín Nic Néill, Niall Mac Eoin, Clíodhna Ní Dhoibhlín, Niocól Nic Eoin, Aoife Ní Mhurchú and various staff members. The show consisted of interviews, a drama, a vox pop, songs, an information programme and top-class presenting. We then received information from Gael-Linn that we had won a prize of 100 Euro for the show and that will go towards prizes for the participants. This was our first time entering the competition and we hope to emulate the success next year. A huge congratulations to all involved!

P1000542

 

Ceardlann Ghaeilge Scoil Iósaef ag Opportunity Europe

Bhí deis den chéad scoth ag scoláirí Scoil Ióseaf le déanaí nuair a iarradh orthu teacht go Margadh Sheoirse i mBéal Feirste agus a bheith páirteach i Lá Teangacha Opportunity Europe. Chuaigh cúigear scoláire ann (Clíodhna Ní Chomhaltáin, Clíodhna Ní Dhoibhilin, Orla Ní Annaidh, Daniel Donnelly agus Anna Byrne) chun cuidiú a thabhairt don mháistir Ó Fearáin agus do J.J. chun ceardlann Ghaeilge a chur ar fáil do scoláirí agus do mhúinteoirí ó scoileanna éagsúla ar fud na tíre. Chan siad cúpla amhrán as Gaeilge agus ba léir gur bhain na daoine ann sult agus tairbhe as amhráin a chloisteáil i nGaeilge. Ar a bharr seo thug an Máistir Ó Fearáin óráid ar stair na Gaeilge agus ar úsáid na Gaeilge sa lá atá inniu ann. Bhí go leor daoine ann nár chuala focal Gaeilge riamh roimhe agus b’iontas dóibh a chloisteáil go raibh ár dteanga féin againn in Éirinn. Tugadh bileoga le Gaeilge orthu amach don lucht éisteachta chomh maith chun cúpla focal a fhoghlaim agus bhí cluiche biongó againn, rud a thaitin go mór leo. Tugadh spot-duaiseanna amach do na daoine is mó iarracht agus bhí an lá thar a bheith maith dár scoláirí féin agus do na daoine a d’fhreastail ar cheardlann na Gaeilge!

St Joseph’s Grammar School –  Irish Language Workshop at Opportunity Europe

The student’s of St. Joseph’s were given a great day out when they were asked to be a part of the Opportunity Europe Languages Day in St. George’s Market in Belfast. Five students  (Clíodhna Ní Chomhaltáin, Clíodhna Ní Dhoibhilin, Orla Ní Annaidh, Daniel Donnelly and Anna Byrne) went to the event to help Mr. Fearon and J.J. put on an Irish language workshop for students and teachers from various schools from around the country. They got the opportunity to sing a few songs in Irish and it was obvious that the people who attended really enjoyed this aspect of the day. As well as this, Mr. Fearon gave a talk on the history of Irish and the use of Irish nowadays. There were many people in attendance who had never heard a word of Irish before and it was interesting for them to hear that Ireland has her own language. Sheets were given out with Irish phrases to help the students learn a few things in Irish and we also had a game of Bingo in Irish, which went down really well. Spot prizes were given out to those who made the biggest effort with the language and everyone had a brilliant day!

Tráth na gCeist – Gael-Linn Deireadh Fómhair 2012

Tháinig foireann na scoile sa chéad áit ar na mallaibh i dTráth na gCeist Ghael-Linn. Bhí a lán scoileanna eile ag an ócáid seo agus bhí cead ag gach scoil 20 foireann a chur san iomaíocht. Cé nár chuir muid féin ach foireann amháin isteach ar an chomórtas, tháinig siad ar ais chun na scoile mar bhuaiteoirí agus na duaiseanna leo. Ba iad Aoife Ní Mhuirí (10I), Una Barrett (10X), Mallaidh Ó Rourke (9P) agus Conor Woods (10P) buaiteoirí an chomórtais. Is í aidhm an chomórtais seans a thabhairt do dhaoine óga in iarbhunscoileanna Thuaisceart Éireann atá ag foghlaim Gaeilge, an teanga a chluinstin agus a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, ag ócáid thaitneamhach, thairbheach, spraíúil, agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí Gaeilge agus dá saothar.

Gael-Linn Quiz – October 2012

Our 2nd year quiz team recently took first place in the 1st round of Gael-Linn’s interschool Quiz. There were many schools participating and every school was allowed to enter up to 20 teams. Although we only entered one team, the team we entered came back victorious brandishing their awards. The winners of the competition were Aoife Ní Mhuirí (10I), Una Barrett (10X), Mallaidh Ó Rourke (9P) and Conor Woods (10P). The aim of the competition was to give young people in post-primary education in the north a chance to hear and use Irish outside of the classroom, in an enjoyable, beneficial way and to support Irish teachers and their efforts.

trath na gceist

Turas na Gaeltachta do Scoláirí i mBliain 10I

Chuaigh scoláirí ó Bhliain 10i ar turas taitneamhach go Gaeltacht Ghaoth Dobhair ón 21ú- 23ú Deireadh Fómhair chun snás a chur ar a gcuid Gaeilge agus chun blas a fháil ar shaol agus ar chultúr na Gaeltachta. Bhí na scoláirí ag stopadh i dTeach Campbell ar feadh an ama agus chuaigh muid chuig Áislann Rann na Feirste le hoíche airneáil a chaitheamh agus le bualadh le Gaeilgeoirí na háite.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ina dhiaidh sin chuaigh muid ar cuairt chuig Pobalscoil Ghaoth Dobhair leis an lá a chaitheamh le scoláirí na Gaeltachta. Chuir muid lá ceoil agus craice dínn agus muid ag dul isteach fríd na ranganna agus ag meascadh le scoláirí na Gaeltachta. Chomh maith leis seo uilig bhí seans ag na scoláirí bualadh isteach chuig Raidió na Gaeltachta chun agallamh a dhéanamh leis na laochra féin, Dónall Mac Ruairí agus Rónán Mac Aodha Bhuí agus a bheith ag caint ar na rudaí uilig a dhéanann siad trí mheán na Gaeilge taobh amuigh den scoil. Thug seo seans dóibh éisteacht leis an Ghaeilge is binne ar fud fad na tíre agus aithris a dhéanamh uirthi. Bhain na scoláirí sult agus tairbhe as agus tá siad ag súil go mór le dul ar ais chun na Gaeltachta amach anseo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gaeltacht Trip for the Students of 10I

Students from Year 10i had a great trip to the Gaoth Dobhair Gaeltacht from the 21st-23rd October to polish up on their Irish and to get a taste of the life and culture of the Gaeltacht. Students were staying in Teach Campbell and went to Áislann Rann na Feirste to sample the delights of an Irish cultural get-together, including music, craic and meeting the native Irish speakers of the area. We then visited Pobalscoil Ghaoth Dobhair and spent the day with the local Irish speaking students. We enjoyed the day sampling the variety of classes available through Irish and mixing with the students of the Gaeltacht.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We also visited Raidió na Gaeltachta where the students were interviewed by Dónall Mac Ruairí and Rónán Mac Aodha Bhuí, and they shared their extra-curricular and non-school experiences of the Irish language. This gave the students a chance to listen to and to emulate the sweetest Irish in the world. The students thoroughly enjoyed the weekend and are already looking forward to their next visit to the Gaeltacht.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Éiríonn le scoláirí an tsrutha cuid de na torthaí G.C.S.E. Irish is fearr sa tuaisceart a fháil!

Tá cúis onóra agus bróid orainn uilig sa sruth i ndiaidh dúinn an dea-scéal a choisteáil go bhfuair Aoife Ní Mhuirí agus Éadaoin Nic Íomhair cuid de na torthaí is fearr sa tuaisceart sa scrúdú G.C.S.E Irish. Tháinig Aoife sa chéad áit agus Éadaoin sa tríú háit as gach duine a rinne an scrúdú! Chuir siad a lán oibre isteach roimh na scrúduithe agus ba léir gur thuill siad a dtorthaí. Maith sibh a chailíní, tá muid uilig iontach bródúil asaibh!

IMS students receive some of the best G.C.S.E. Irish results in the north!

It was a great honour and source of pride for us to hear of the good news regarding Aoife Ní Mhuirí and Éadaoin Nic Íomhair, who came 1st and 3rd respectively out of all the students throughout the north who sat the G.C.S.E. Irish exam. They both put much effort into their pre-exam studies and their results reflect their hard work and endeavour. Well done girls, we are all very proud of you.

IMG_0193

Torthaí G.C.S.E Irish Bhliain 9i ó bhí anuraidh ann

Tháinig torthaí GCSE Irish Bhliain 9i isteach ar na mallaibh agus ba mhór an t-ardú meanman iad don scoil agus go háirithe do na scoláirí féin. Thuill siad trí déag A* agus dhá A sa scrúdú, cuid de na torthaí is fearr sa tuaisceart. Maith sibh agus comhghairdeas!

Last year’s Year 9i G.C.S.E Irish results

Last year’s Year 9i G.C.S.E Irish results came through recently and were a great lift for the school, especially for the students themselves. They received thirteen A* grades and two A grades, some of the best results throughout the north. Well done and congratulations!